Vermogensregie

De verkeerleiders van uw vermogen

Misschien heeft u al een vermogensbeheerder. Een estate planner. Een huisbankier. Een vastgoedfinancier. Heel veel treintjes op het spoor – om onze eigen analogie maar vast te houden. Maar heeft u ook iemand die zorgt dat al die treintjes het juiste traject / spoor afleggen?

Het nadeel van een groot vermogen is vaak dat het ook een grote versnippering kent. Er kán veel mee, en er gebéurt vaak ook veel mee. In de privésfeer én in een zakelijke omgeving. Soms dwars door elkaar. Gelukkig zijn er veel gespecialiseerde adviseurs. Maar eigen aan specialisten is, dat zij vooral heel goed zijn in hun eigen specialisme. Wat u misschien wel nodig heeft, is iemand die het overzicht behoudt, zorgt dat de juiste actie ondernomen wordt op het geëigende moment en dat belangen niet botsen. Iemand die voor u de regie neemt over uw vermogen. Een verkeersleider, in luchtvaart- en spoortaal. Dát is wat we bij Doornbos Lagerveld & Partners voor u zijn.

Vermogens monitoring

Wanneer we optreden als vermogensregisseur, is onze eerste stap het creëren van overzicht. We brengen uw vermogen in kaart om vervolgens de juiste routes uit te kunnen zetten. Ook als u geen gebruik maakt van al onze andere services – zoals vermogensbeheer of vermogensregie – kunt u laten doen wat wíj zouden doen: een overzichtelijke rapportage maken van uw gehele vermogen om de ontwikkelingen daarvan te kunnen monitoren. Daarmee heeft u een beeld van alle geldstromen, maar vooral ook van alle managers van uw geldstromen, zoals vermogensbeheerders die naast – of in het ongewenste geval – langs elkaar heen werken.

Regie over het hele vermogen

De overzichtelijke rapportage van uw vermogen is natuurlijk uit te breiden naar vermogensregie door Doornbos Lagerveld & Partners. Wij voeren de regie, maar uw bestaande vermogensbeheerders blijven doen waar u ze voor ingehuurd hebt.

Overzicht rapportage & Voortgang

Een rapportage geeft inzicht. Op basis van inzicht kunt u handelen. Of laten handelen door Doornbos Lagerveld & Partners. Dat betekent dat we het gesprek aangaan met uw verschillende vermogensbeheerders over de ontwikkeling van uw portefeuille, en over doelen en concrete acties. Binnen het mandaat dat u ons heeft gegeven, brengen we zo focus aan. Dat leidt tot betere resultaten.

Regie geeft rust

Monitoring is geen eenmalige actie; het is een ‘ongoing’ proces. We updaten de rapportage volgens een overeengekomen frequentie en bespreken die vervolgens met u. Met uw vermogensbeheerders zetten we eventuele aanpassingen binnen uw portefeuille in gang,  ook weer binnen het mandaat dat u ons geeft.

Neem contact met ons op

Kantoor Nederland

Nassaulaan 13 - Den Haag 

Telefoon

+31 70 21 99 020

Email

info@doornboslagerveld.nl