Privacy statement

Hoe gaan we om met uw gegevens

 

Wie zijn we

 

 

 

 

Doornbos Lagerveld & Partners B.V., gevestigd aan Nassaulaan 13, 2514 JS Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

 

Contactgegevens

 

doornboslagerveld.nl
Nassaulaan 13
2514JS Den Haag
+31 70 21 99 020 

 

Frank Lagerveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Doornbos Lagerveld & Partners B.V. Hij is te bereiken via frank@doornboslagerveld.nl

 

De inhoud van deze website van Doornbos Lagerveld & Partners B.V. kan te alle tijden gewijzigd worden. Wij proberen altijd de correcte informatie op de website te verschaffen maar het kan gebeuren dat deze informatie niet (meer) helemaal juist is. Daarom kunnen aan de informatie die op deze website staat geen rechten worden ontleend. Tevens is Doornbos Lagerveld & Partners niet aansprakelijk voor andere pagina’s waar wij op onze website naar verwijzen. Persoonsgegevens worden op deze website verzameld wanneer u contact wenst te krijgen met Doornbos Lagerveld & Partners. Tevens worden gegevens verzameld wanneer u reageert op een vacature of open sollicitatie op deze website. Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier op de website en/of aangeeft eventuele informatieberichten te willen ontvangen, vragen wij u om een e-mailadres. Dit e-mailadres wordt door Doornbos Lagerveld & Partners beheerd in Mailchimp en wordt alleen gebruikt voor het versturen van de informatieberichten. Wanneer u deze berichten niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven via een link die in ieder bericht zal zijn opgenomen. in de nieuwsbrief.

 

Doornbos Lagerveld & Partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Doornbos Lagerveld & Partners gebruikt onder andere cookies met een technische functionaliteit, dit zijn de functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Analytische cookies (Google Analytics) zijn de cookies die worden gebruikt om bezoekstatistieken te verzamelen. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers op onze website surfen, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht en hoe lang, en welke links er worden aangeklikt. Zo weet Doornbos Lagerveld & Partners de behoeften van de bezoekers en kunnen zij hier eventueel op in spelen. Doornbos Lagerveld & Partners kan dus weten hoeveel mensen de website bezoeken, maar nooit wie. Deze informatie wordt 26 maanden opgeslagen door Google en automatisch verwijdert na deze periode. Met deze informatie is Doornbos Lagerveld & Partners in staat om de website te optimaliseren.

 

Daarnaast plaatsen we tracking cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Doornbos Lagerveld & Partners gebruikt Google Ads, dit is het advertentieprogramma van Google waarmee we de advertenties in Google kunnen laten verschijnen in de lijst met “gesponsorde koppelingen” of “advertenties”. De toepassing van deze cookies voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming De gegevens die Google Ads verzamelt kunnen te allen tijde worden ingezien en verwijdert via de advertentie instellingen van Google. Daarnaast kunt u hier ook aangeven dat de cookies van Google geen informatie meer over u verzamelen in de toekomst.

 

Doornbos Lagerveld & Partners heeft een verwerkersovereenkomst met Google en er staat bij Google geregistreerd dat deze informatie niet gebruikt mag worden voor andere doeleinden dan vermeld op deze website.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@antea.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Alle door de bezoeker van deze website verstrekte gegevens aan Doornbos Lagerveld & Partners zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en zonder toestemming niet bekend worden gemaakt aan derden, tenzij dit bij wet wordt vereist. Deze gegevens worden nergens online opgeslagen maar komen meteen in de mailbox van Doornbos Lagerveld & Partners terecht. Uw persoonsgegevens worden één jaar bewaard, tenzij u toestemming heeft gegeven om deze termijn te verlengen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Doornbos Lagerveld & Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Doornbos Lagerveld & Partners B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

Doornbos Lagerveld & Partners B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Doornbos Lagerveld & Partners B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de functionaris gegevensverwerking van Doornbos Lagerveld & Partners.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Doornbos Lagerveld & Partners wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Doornbos Lagerveld & Partners kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement.

 

 

 

Laatst gewijzigd: 6 juni 2021