Familiefonds

Wat is een familiefonds?

Een Family Fund of familiefonds is bedoeld om het vermogen voor huidige en toekomstige generaties bij elkaar te houden en zo goed mogelijk te gebruiken. Het is een bindmiddel voor de familie en een strategisch middel om financiële doelen binnen bereik te brengen. Bovendien kan het helpen om het belastingregime te verzachten. Wij richten ‘onze’ familiefondsen op in Luxemburg, waar zij veilig en vertrouwd vallen onder de Europese Wetgeving en het toezicht van de CSSF, de Luxemburgse AFM in Luxemburg, en gemanaged worden door een kundig dagelijks bestuur.

Hoe werkt een familie fonds?

Na oprichting van een Luxembourg Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) wordt hierin het gehele familievermogen geplaatst. De Ultimate Beneficial Owner (UBO) of Owners ontvangen hiervan certificaten die zij kunnen verdelen onder kinderen, kleinkinderen, familieleden en derden. Dit gebeurt via de notaris in Luxemburg, rekening houdend met Estate planning, testament en wettelijke erfdelen. In het fonds kunnen allerlei vermogensbestanddelen zitten van aandelen en (onroerende) goederen tot waarde vertegenwoordigende metalen. De RAIF wordt bestuurd door een kundige directie die de vermogensregie voert volgens de afgesproken richtlijnen van de familie en goedgekeurd is door de CSSF, de toezichthoudende autoriteit in Luxemburg.

Management familiefonds

FIDUPAR heeft Doornbos en Lagerveld beoordeeld als geschikt voor goedkeuring op basis van hun curriculum vitae en hun recente vergelijkbare goedkeuringen in Nederland.

Voor wie is een familiefonds geschikt?

Een familiefonds kan voor iedereen opgericht worden. De oprichtings- en beheerskosten moeten echter wel reëel zijn ten opzichte van de omvang, vooral ook omdat er sprake is van maatwerk. Wij adviseren dan ook te kiezen van een familiefonds bij een vermogen vanaf 20 miljoen euro. Pas daarboven wordt het werkelijk rendabel.

Neem contact met ons op

HEAD OFFICE

19 Rue Aldringen - Luxembourg

Telefoon

+352 661 161 918

Email

info@doornboslagerveld.lu