Estate Planning

vermogen overheveling

Estate planning

Estate planning is de Engelse uitdrukking voor nalatenschapsplanning – dus eigenlijk het regelen van uw testament. Misschien vervelend om te bespreken als u in de bloei van uw leven bent, maar als vermogende particulier u wilt natuurlijk wel dat alles geregeld is voor uw geliefden, mocht u wat overkomen. Bovendien kunt u door een goede estate planning zorgen dat de erfbelasting niet hoger uitvalt dan redelijk. Wij werken samen met financiële planners en notarissen, accountants en fiscalisten, en kunnen u daardoor de best mogelijke begeleiding geven.

Altijd actueel

Een estate-plan is niet voor eeuwig. In een mensenleven kan in korte tijd veel veranderen. We gaan daarom uit van een houdbaarheid van vijf jaar. Daarna is het tijd om alle keuzes nogmaals te overwegen. In de tussentijd blijven we met u in contact, afhankelijk van de afspraken die we maken en de servicerelatie die we onderhouden. Op het juiste moment zorgen we dat uw estate-plan weer volledig bij de tijd is.

Neem contact met ons op

Kantoor Nederland

Nassaulaan 13 - Den Haag 

Telefoon

+31 70 21 99 020

Email

info@doornboslagerveld.nl