Bedrijfsoverdracht

Indien een volgende generatie geen rol speelt en voor continuïteit van de onderneming wordt gekozen in plaats van stoppen (staken ofwel liquideren), zijn er diverse mogelijkheden voor overdracht aan derden. Afhankelijk van de situatie kan onder andere worden gedacht aan verkoop van de vennootschap (aandelenoverdracht) of een activa-passiva verkoop en aan specifieke trajecten als management buy-out en management buy-in.

Fiscale gevolgen

 

Als u uw bedrijf verkoopt en daarna het geld van de opbrengst wilt overdragen aan de volgende generatie, dient u er rekening mee te houden dat u 40% tot 50% aan belasting moet betalen. In dat geval kunt u wellicht beter overwegen de onderneming voor de verkoop over te dragen aan uw kinderen en dan verkopen. Tot € 1.000.000 is 100% vrijgesteld en daarboven is 83% vrijgesteld.

Neem contact met ons op

Kantoor Nederland

Nassaulaan 13 - Den Haag 

Telefoon

+31 70 21 99 020

Email

info@doornboslagerveld.nl