Bedrijfsopvolging

bedrijfsoverdracht & fiscale gevolgen

BEDRIJFSOPVOLGING

Bent u ondernemer, dan zit er dikwijls vermogen in uw bedrijf. Het is dan belangrijk tijdig na te denken over bedrijfsopvolging en de financiële gevolgen.  Wij kunnen u helpen om de keuzes te maken die specifiek bij uw situatie passen. Wanneer is de opvolging gepland ? Is opvolging binnen de familie gewenst maar ook mogelijk ? Wat is de waardering van uw bedrijf ?  Hoe zit het met uw pensioen ?

Wij zorgen dat de juiste specialisten worden betrokken om de juridische, fiscale, financiële en bedrijfsmatige aspecten goed te regelen. Daarnaast begrijpen onze ervaren adviseurs dat er verschillende belanghebbenden zijn en dat er ook emotionele aspecten een rol spelen bij een bedrijfsopvolging. Wij bieden een luisterend oor, advies en ondersteuning gedurende het hele proces.

Familie opvolging

Als u jaren hard hebt gewerkt aan een succesvolle onderneming kan het als eigenaar van uw (familie)bedrijf de wens zijn om dat mooie bedrijf over te dragen aan een volgende generatie. Behalve alle algemene aspecten van bedrijfsopvolging zit u dan met specifieke vragen. Wie van de kinderen is geschikt en bereid ? Hoe zorgt u voor een eerlijke verdeling onder de kinderen. Hoe om te gaan de met kinderen die geen rol in het bedrijf hebben of willen? Hoe moet dat financieel worden geregeld, wilt u ze blijven steunen, moet er externe financiering worden geregeld, en tegen welke voorwaarden ? Wij helpen om de situatie in kaart te brengen en zorgen voor een goede communicatie met alle betrokkenen

Fiscale gevolgen bedrijfsopvolging

Als uw bedrijf wordt gestaakt, verkocht of geschonken, liggen er diverse fiscale claims op de loer. Deze claims kunnen (deels) worden voorkomen of uitgesteld. Zo kan de onderneming bijvoorbeeld onder voor-waarden geruisloos worden doorgeschoven aan een medeondernemer. In geval van overlijden, ziekte en arbeidsongeschiktheid gelden minder strikte voorwaarden. Ook bij doorschuiving van een aanmerkelijk belang kunnen vrijstellingen van toepassing zijn.

 

Vrijstelling van belasting (BOR / BOF)

Behalve mogelijkheden tot doorschuiving van inkomstenbelasting (IB) bij doorschuiving van ondernemingsvermogen, kunnen er indien ondernemingsvermogen wordt geschonken, ook consequenties aan de orde zijn voor de schenk- en erfbelasting. Fiscaal gezien kan het interessant zijn om bij de overdracht van uw ondernemings-vermogen door schenking bij leven of bij  erfenis gebruik te maken van de zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling. Er moet wel sprake zijn van een echte onderneming, een materiële onderneming zoals de wet dit zegt. Wordt de onderneming voortgezet, dan betaalt de opvolger, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, minder of zelfs geen successiebelasting.

Bedrijfsoverdracht aan derden

Indien een volgende generatie geen rol speelt en voor continuïteit van de onderneming wordt gekozen in plaats van stoppen (staken ofwel liquideren), zijn er diverse mogelijkheden voor overdracht aan derden. Afhankelijk van de situatie kan onder andere worden gedacht aan verkoop van de vennootschap (aandelenoverdracht) of een activa-passiva verkoop en aan specifieke trajecten als management buy-out en management buy-in.

Als u uw bedrijf verkoopt en daarna het geld van de opbrengst wilt overdragen aan de volgende generatie, dient u er rekening mee te houden dat u 40% tot 50% aan belasting moet betalen. In dat geval kunt u wellicht beter overwegen de onderneming voor de verkoop over te dragen aan uw kinderen en dan verkopen. Tot € 1.000.000 is 100% vrijgesteld en daarboven is 83% vrijgesteld.

Neem contact met ons op

HEAD OFFICE

19 Rue Aldringen - Luxembourg

Telefoon

+352 661 161 918

Email

info@doornboslagerveld.lu