Family office

Familie is alles!

Het beheren van het huishoudboekje is voor sommige mensen een hele opgave. Een gezamenlijke rekening, een huishoudbudget voor de boodschappen. Zakgeld voor de kinderen. Spaarrekeningen voor hun studie. De hypotheek. Laat staan met een groot gezin en/of een groot vermogen. Gemak dient de mens. Doornbos Lagerveld & Partners neemt graag uw geldzaken in beheer in uw ‘family Office’. Wij zullen dit voor u en namens u managen als een bedrijfsmatige activiteit, Dan houdt u meer tijd over voor het vermogen om te leven.

Financiële Planning

Het hebben van een plan en weten welke stappen u moet zetten, geeft rust. Ook als het om uw financiën gaat. We benaderen uw vermogen planmatig, kijken naar uw financiële huishouding, uw wensen en doelen en levensfase, kansen en risico’s – en bepalen dan welke acties er in gang gezet moeten worden, op zowel de korte als de lange termijn. We doen dat samen met doorgewinterde financiële planners die zijn ingeschreven bij de Vereniging Financiële Planners.

Estate Planning

Estate planning is de Engelse uitdrukking voor nalatenschaps-planning – dus eigenlijk het regelen van uw testament. Misschien vervelend om te bespreken als u in de bloei van uw leven bent, maar als vermogende particulier u wilt natuurlijk wel dat alles geregeld is voor uw geliefden, mocht u wat overkomen. Bovendien kunt u door een goede estate planning zorgen dat de erfbelasting niet hoger uitvalt dan redelijk. Wij werken samen met financiële planners en notarissen, accountants en fiscalisten, en kunnen u daardoor de best mogelijke begeleiding geven.

FamilieFonds

Een Family Fund of familiefonds is bedoeld om het vermogen voor huidige en toekomstige generaties bij elkaar te houden en zo goed mogelijk te gebruiken. Het is een bindmiddel voor de familie en een strategisch middel om financiële doelen binnen bereik te brengen. Bovendien kan het helpen om het belastingregime te verzachten. Wij richten ‘onze’ familiefondsen op in Luxemburg, waar zij veilig en vertrouwd vallen onder de Europese Wetgeving en het toezicht van de CSSF, de Luxemburgse AFM in Luxemburg, en gemanaged worden door een kundig dagelijks bestuur.

Schenken warm of koud

Schenken kan op twee manieren: koud of warm. ‘Koud’ laat weinig te raden over; dat betekent dat u pas vermogen overhevelt na uw overlijden. In feite hebben we het dan over activiteiten in het kader van een Estate plan. Bij warm schenken, schenkt u bij leven aan familie of derden. Dit past meer binnen de financiële planning. U ziet u wat er met uw vermogen gebeurt. Wel zo leuk, toch?

Bedrijfsoverdracht

Indien een volgende generatie geen rol speelt en voor continuïteit van de onderneming wordt gekozen in plaats van stoppen (staken ofwel liquideren), zijn er diverse mogelijkheden voor overdracht aan derden. Afhankelijk van de situatie kan onder andere worden gedacht aan verkoop van de vennootschap (aandelenoverdracht) of een activa-passiva verkoop en aan specifieke trajecten als management buy-out en management buy-in.

Bedrijfsopvolging

Bent u ondernemer, dan zit er dikwijls vermogen in uw bedrijf. Het is dan belangrijk tijdig na te denken over bedrijfsopvolging en de financiële gevolgen.  Wij kunnen u helpen om de keuzes te maken die specifiek bij uw situatie passen. Wanneer is de opvolging gepland ? Is opvolging binnen de familie gewenst maar ook mogelijk ? Wat is de waardering van uw bedrijf? Hoe zit het met uw pensioen ?

Neem contact met ons op

Kantoor Nederland

Nassaulaan 13 - Den Haag 

Telefoon

+31 70 21 99 020

Email

info@doornboslagerveld.nl