Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE(S)

MET BETREKKING TOT VERMOGENSBEHEER EN VERMOGENSREGIE

 

  1. OVEREENKOMST

Door gebruik te maken van de website http://www.notzstucki.com en/of van de website http://www.doornboslagerveld.nl en een van de pagina’s (hierna de “Sites”), bevestigt u dat u de volgende belangrijke juridische informatie en gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, verzoeken wij u de betreffende site onmiddellijk te verlaten. De voorwaarden kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd en toegang tot, en het gebruik van de Sites kan op elk moment worden beperkt of beëindigd. U wordt daarom geadviseerd om deze voorwaarden elke keer dat u deze website bezoekt te lezen.

Toegang tot en gebruik van de sites en de voorwaarden worden beheerst door de Zwitserse wetgeving. De plaats van jurisdictie is Genève.

Verdere toegang tot de website kan ook onderworpen zijn aan de wetten die van toepassing zijn in de relevante jurisdictie van waaruit toegang wordt verkregen.

  1. GEEN AANBIEDING, GEEN ADVIES

De informatie, producten, gegevens, diensten, tools en documenten die op deze Sites zijn opgenomen of beschreven (de “Inhoud”) zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormen geen advertentie of aanbeveling, noch een aanbod of uitnodiging om beleggingsinstrumenten te kopen of te verkopen en is evenmin gericht op enige transactie of om juridische relaties aan te gaan.

De financiële producten die op deze Sites worden genoemd, zijn niet voor alle beleggers geschikt. Alvorens investeringsbeslissingen te nemen, dienen beleggers een grondig onderzoek uit te voeren en al het nodige professionele advies in te winnen voor alle kwesties, inclusief uw geschiktheid om een ​​dergelijke investering te doen in termen van de toepasselijke wetgeving.

Niets op deze Sites vormt een investerings-, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies, of een verklaring dat een investering of strategie geschikt of gepast is voor individuele omstandigheden, of vormt anderszins een persoonlijke aanbeveling voor een specifieke belegger. Notz Stucki en Doorbos Lagerveld & Partners bevelen beleggers aan om onafhankelijk, samen met een professionele adviseur, de specifieke financiële risico’s en de juridische, regelgevende, krediet-, fiscale en boekhoudkundige gevolgen te beoordelen.

  1. LOKALE WETTELIJKE BEPERKINGEN

De inhoud is niet bedoeld voor gebruik door of distributie aan een persoon of rechtspersoon in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding, publicatie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgevende bepalingen of waarin entiteiten van Notz Stucki of Doornbos Lagerveld & Partners niet over de noodzakelijke registratie of licentie beschikken.

Personen of rechtspersonen voor wie dergelijke verboden gelden, hetzij op grond van hun nationaliteit, hun woonplaats of op andere gronden, dienen de sites niet te bezoeken of te gebruiken.

Sommige diensten en producten van Notz Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners zijn mogelijk niet geregistreerd of in licentie gegeven onder wettelijke en regelgevende bepalingen met betrekking tot financiële diensten of producten.

  1. GEEN GARANTIE

Notz Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners geven geen garantie en doen geen enkele verklaring van welke aard dan ook met betrekking tot: (1) de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud; (2) de resultaten die door elke gebruiker van de site kunnen worden verkregen; of (3) enige inhoud van derden die toegankelijk is op of via de Sites.

Behalve voor zover vereist door de huidige wet- en / of regelgeving, wijzen Notz Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners, inclusief haar directeuren, agenten, werknemers of onderaannemers: (1) alle expliciete of impliciete garanties en voorwaarden af, inclusief maar niet beperkt tot garanties en voorwaarden met betrekking tot kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel; en (2) garanderen niet dat de Sites, enige inhoud (inclusief inhoud van derden), goederen en diensten waarnaar daarin wordt verwezen, ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Sites, de servers via welke de Sites beschikbaar zijn of een aangesloten website vrij zijn van virussen, Trojaanse paarden, wormen, softwarebommen of soortgelijke items of processen of andere schadelijke componenten. Om u te beschermen tegen virussen, is het raadzaam om up-to-date versies van browsers te gebruiken en om antivirussoftware te installeren en continu bij te werken. Gebruikers moeten strikt vermijden om e-mails van onbekende oorsprong of onverwachte e-mailbijlagen te openen.

Alle gegevens, inclusief maar niet beperkt tot gegevens over de financiële markt, offertes, mededelingen, onderzoek of andere financiële informatie die toegankelijk is via deze Sites, zijn verkregen uit zorgvuldig geselecteerde bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Al deze informatie wordt “as is” aan de gebruiker verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook, zoals garanties van kwaliteit, originaliteit, niet-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel.

De informatie en meningen op de Site zijn beschrijvend voor Notz Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners als geheel en de beschreven producten en diensten zijn mogelijk niet beschikbaar voor of geschikt voor alle investeerders.

Alle meningsuitingen, schattingen en projecties op de site zijn die van de auteurs op de datum van schrijven. Ze weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Notz Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners en kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Notz Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners en hun contractuele partners kunnen de informatie, gegevens en documenten en de hierin beschreven producten of diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving stopzetten of wijzigen. Alle informatie gemarkeerd met een datum wordt alleen vanaf deze datum gepubliceerd en er wordt geen verplichting of verantwoordelijkheid genomen om dergelijke informatie bij te werken of te wijzigen.

  1. GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de huidige wet- en / of regelgeving, wijzen Notz Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners inclusief haar directeuren, agenten, werknemers, onderaannemers en haar verkooppartners, elke aansprakelijkheid af voor verliezen of schade (direct of indirect) van welke aard dan ook, direct of indirect ontstaan ​​als gevolg van (1) de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid of anderszins van de inhoud of enige links of inhoud van derden; (2) eventuele fouten in of weglatingen op de Sites; (3) gebruik van of toegang tot de Sites; (4) enig onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Sites om welke reden dan ook.

Voor zover toegestaan ​​door de huidige wet- en / of regelgeving, zijn Notz, Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners niet aansprakelijk voor enig (1) verlies van winst, inkomsten of besparingen of ander economisch verlies, (2) verlies van zaken of goodwill, (3) verlies van of schade aan gegevens, (4) incidenteel of bijzonder verlies, (5) verspilde of verloren managementtijd, of (6) indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van of toegang tot de Sites, zelfs indien geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke verlies of schade of als dergelijk verlies of schade te voorzien was.

  1. INHOUD VAN DERDEN

Verklaringen op deze Sites kunnen informatie bevatten die is verkregen van derden, inclusief beoordelingen van ratingbureaus zoals Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch en andere vergelijkbare ratingbureaus. Reproductie en distributie van inhoud van derden in welke vorm dan ook is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gerelateerde derde partij. Externe leveranciers van inhoud garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid of beschikbaarheid van enige informatie, inclusief beoordelingen, en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen (nalatig of anderszins), ongeacht de oorzaak, of voor de resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke inhoud. Externe leveranciers van inhoud geven geen expliciete of impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik. Externe leveranciers van inhoud zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele-, voorbeeldige-, compenserende-, bestraffende-, speciale of gevolgschade, kosten, uitgaven, juridische kosten of verliezen (inclusief gederfde inkomsten of winsten en alternatieve kosten) in verband met elk gebruik van hun inhoud, inclusief beoordelingen. Kredietbeoordelingen zijn verklaringen en zijn geen feitelijke verklaringen of aanbevelingen om effecten te kopen, aan te houden of te verkopen. Ze hebben geen betrekking op de marktwaarde van effecten of de geschiktheid van effecten voor beleggingsdoeleinden, en er mag niet op worden vertrouwd als beleggingsadvies.

  1. MATERIËLE BELANGEN

Sommige van de entiteiten van de Notz Stucki Group of Doornbos Lagerveld & Partners of hun klanten kunnen een positie bekleden in de financiële instrumenten van elke emittent die hierin wordt besproken, of optreden als adviseur van een dergelijke emittent.

  1. PRESTATIES

Het verleden is geen indicatie voor de toekomstige prestatie van een investering. De waarde van beleggingen kan onderhevig zijn aan schommelingen en het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet terugkrijgen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen er ook voor zorgen dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.

  1. TOEZICHT EN ANALYSE

Houd er rekening mee dat al uw acties tijdens het gebruik van deze Sites kunnen worden geregistreerd en geanalyseerd voor verschillende doeleinden, waaronder beveiligings-, marketing- en systeembewakingsdoeleinden. Zie ook ons “Privacy Statement”.

  1. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Het gebruik van links naar websites van derden op deze Sites is naar eigen goeddunken en op eigen risico. Houd er rekening mee dat websites van derden niet onderhevig zijn aan het gegevensbeschermingsbeleid van Notz Stucki en Doornbos Lagerveld & Partners. Zij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid dat zij toepassen met betrekking tot het verzamelen en behandelen van uw persoonlijke gegevens. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid van de website van derden zorgvuldig te lezen voordat u deze gebruikt, om te controleren hoe uw persoonlijke gegevens en privacy worden beschermd.

Bepaalde producten en diensten van de Notz Stucki Group en Doornbos Lagerveld & Partners zijn niet toegankelijk voor inwoners en / of staatsburgers van bepaalde landen. Websitegebruikers worden daarom gevraagd om de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op deze website te raadplegen en contact op te nemen met Notz Stucki of Doornbos Lagerveld & Partners (“Locaties”) informatie over producten en diensten die in hun land beschikbaar zijn.